FILASTROCCHE E SCIOGLILINGUA MALIZIOSI

FILASTROCCHE

NDRINDRI’

Ndrindrì,
setti fìmmini p’un tarì

U tarì è stralucenti
setti fimmini p’un

serpenti

U serpenti è senza cura
setti fimmini pi na mula
E la mula jetta càuci
setti fimmini pi na fàuci
E la fauci  è senza  pizzu
setti fìmmini p’ un firrizzu
U firrizzu è scavigghiatu
setti fimmini p’un carratu
U carratu è chinu di vinu
setti fimmini p’un parrinu
U parrinu dici a missa 
sette fimmini p’a matri batissa
A matri batissa frii l’ova
setti fimmini pi mastru Nicola
Mastru Nicola si ni iu a l’urtu
a cògghiri un finùcchiu
Truvàu un strunzu pilusu pilusu
e s’u mangia stu carusu
tarì, moneta del Regno delle Due Sicilie di scarso valore – cura, coda – càuci, calci –  fàuci, falce –
firrizzu, sgabello (di ferula) scavigghiatu, sconnesso

ANNA SANT’ANNA

Anna, Sant'Anna
cu tessi e cu nganna
chista è la donna chi porta la banna
e la cruna di lu re
vacci tu Pu-li-ci-ne-dda

CHIOVI, CHIOVI, CHIOVI

Chiovi, chiovi, chiovi,
la jatta fa li provi
lu sùrgiu si marita
cu na cùppula di sita

DUMANI E’ A DUMINICA

Dumani è a dumìnica
facimu a festa a Mìnica
Mìnica nan c’è
la facimu allu re
Lu re è malatu
la facimu allu surdatu
Lu surdatu fa la guerra
Giusippina sutta terra

CLOCLOCLO’

(s’intona quando ci si accinge a cercare di far suonare una “zampugnedda”)
Clocloclò,            
sutta i casi di Marcerò
Si nan suni tanta bedda
iu ti scacc’ a tignaredda
Cul’i cardedda, cul’i cardedda
facci a palla a vicchjaredda.
NDILINDILO’
Ndilindilò
murìu Pantò
si ni calàu
nan torna chiù

C’ERA NA VOTA UN RE

C’era na vota un re
merda a te, merda a te
Stu re aviva na figghia
merda pigghia, merda pigghia
Sta figghia aviva un’urtu
merda purtu, merda purtu
Na stu urtu c’era un pe’ r’ lumìa
merda a tìa, merda a tìa
Na stu urtu c’era un pe’ r’aranci
merda mangi, merda mangi
Na stu urtu c’era un pe’ r’ rusciulijddu
stuiàtivi tutt’u mussijddu

SCIOGLILINGUA MALIZIOSI

(da recitare più volte, velocemente e senza fermarsi)

 

SUTTA UN PALAZZU

 

Sutta un palazzu

c’è un cani pazzu.

Te pazzu cani

stu pezzu di pani.

 

 

MI NGINUCCHIAI

Mi nginucchiài

cugghijnnu cutugna.

Sijnnu cu ttia

cutugna cugghiva.